به نام خدا

 

تفاهم نامه پشتیبانی سایت وردپرسی به آدرس دامنه …..

ماده ۱) طرفین قرارداد:

طرف اول، شرکت سایت کیو siteQ به آدرس سایت www.siteq.ir به نمایندگی آقای مجتبی بیک محمدی به عنوان مدیر عامل و به نشانی جردن ، کوچه نور (پمپ بنزین) ، پلاک 31 ، واحد 19 و تلفن 09394699940 که در این قرارداد به اختصار ” کارفرما ” نامیده می‌شود.

طرف دوم، جناب آقای ……………………………… به شماره شناسنامه ………… و شماره ملی …………………..… به نشانی: ………………………………… و شماره تماس …..………… که از این پس در این قرارداد “مجری ” خوانده می‌شود.

ماده 2) موضوع قرارداد:

پشتیبانی و مشاوره وردپرس برای وبسایت ………… (آدرس دامنه) شامل :

  1. بهینه سازی سرعت سایت
  2. بهینه سازی پلاگین ها
  3. بروزرسانی هسته وردپرس، قالب و افزونه‌ها
  4. رفع خطاهای رایج وردپرس
  5. بهینه سازی سرعت سایت
  6. بهینه سازی امنیت سایت
  7. رفع خطاهای گوگل وبمستر
  8. نصب و فعال سازی افزونه های درخواستی در صورت نیاز

ماده 3) مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ ………………… تا تاریخ ……………………

ماده 4) مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد بابت موضوع قرارداد (ماده 2) معادل …………………… ریال می‌باشد.

ماده 5) نحوه پرداخت:

به صورت ماهانه مبلغ  ………………… ریال معادل …………… تومان به مجری پرداخت خواهد شد.

ماده 6) تعهدات کارفرما:

۱. کارفرما متعهد می‌گردد همکاریهای لازم را جهت پیشبرد انجام مراحل مختلف موضوع قرارداد با مجری داشته باشد.

۲. کارفرما متعهد می‌گردد نماینده ای را برای پیشبرد کارها به مجری معرفی کند.

کارفرما متعهد می‌گردد که در سررسیدهای مشخص شده در بند 5 نسبت به پرداخت مبالغ اشاره شده اقدام نماید.

۳. کارفرما متعهد می‌گردد مجری را در جریان کلیه تغییرات و بازخوردها و انتظارات مشتری قرار دهد.

۴. کارفرما متعهد می‌شود که تا 72 ساعت بازخوردهای خود را نسبت به خروجی‌ها کتباً اعلام نماید.

۵. کارفرما متعهد می‌شود هر نوع پیشنیاز اطلاعاتی را برای پیشبرد کارها در اختیار مجری قرار دهد.

 

ماده 7) تعهدات مجری:

۱. مجری متعهد می‌گردد تمام موارد در موضوع قرارداد (ماده 2) را به نحو احسن انجام دهد.

۲. مجری متعهد می‌گردد در راستای موضوع قرارداد مسئولیت اجرا و همچنین مشاوره در راستای قرارداد را داشته باشد.

۳. مجری متعهد می‌گردد در کلیه جلسات درخواستی در راستای موضوع قرارداد شرکت کند.

۴. مجری متعهد می‌گردد قبل از پیاده سازی پیشنهادات خود نمونه های مشابه را ارسال کند و پس از تایید آن ها را پیاده سازی کند.

۵. مجری متعهد می‌گردد در صورتی که تعهدات خود را مطابق با جدول زمان بندی انجام ندهد روزانه 0.1 درصد به عنوان خسارت پرداخت کند.

تبصره ۱ : در صورتی که تاخیر از جانب کارفرما ایجاد شده باشد طرفین باید این میزان تاخیر را به صورت کتبی اعلام نمایند و مسئولیت تاخیر از جانب کارفرما به عهده مجری نیست.

۶. مجری متعهد می‌شود کارفرما را در جریان پیشرفت پروژه قرار دهد و گزارشات لازم را در مورد انجام تعهدات به نماینده ارسال کند و همچنین دسترسی های لازم به کارفرما بابت اطلاع از نحوه چگونگی اجام کار و روند ها و روش های پیشبرد پروژه را بدهد.

ماده 8) پروتکل های ارتباطی:

۱. درخواستهای کارفرما از طریق واتساپ و تلفن مستقیم ………………….. انجام می‌گیرد.

۲. کلیه مکاتبات رسمی از طریق ایمیل انجام می‌شود. ایمیل مجری: …………… و ایمیل کارفرما: ………….

۳. جلسات احتمالی به صورت حضوری یا آنلاین خواهد بود.

ماده 9) انحلال قرارداد:

این قرارداد در صورت وقوع هر یک از شرایط ذیل منحل خواهد شد:

۱۰.۱. در صورت نقض مقررات اصول اخلاق تجاری و یا قوانین حاکم به طور کلی از سوی طرفین و با اعلام اثر فوری از زمان اعلان فسخ،

۱۰.۲. با توافق طرفین بر اقاله قراداد ظرف مهلت یک هفته از تاریخ توافق و بصورت کتبی و ارسال ایمیل خواهد بود.

تبصره 2: مفاد این قرارداد پس از فسخ و یا انقضاء این قرارداد به هر دلیلی به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده 10) نشانی قراردادی و ابلاغ:

نشانی مندرج در ماده 1 این قرارداد نشانی قانونی و قراردادی طرفین تلقی می گردد و در صورت هرگونه تغییر مکلف به اعلام مراتب می باشند در غیر اینصورت مکاتبات در رابطه با این قرارداد ابلاغ شده تلقی می‌گردد.

ماده 11) جزئیات اجرایی:

جزئیات اجرایی قرارداد مانند پلن سفارش برنامه نویسی افزونه سفارشی و جزئیات هزینه براساس درخواست یا توافق طرفین می تواند به عنوان الحاقیه به قرارداد فوق اضافه شود.

این قرارداد در 17 ماده، ۳ تبصره در 2 نسخه تاریخ ……………… هر یک با ارزش واحد توسط صاحبان امضا مجاز طرفین تنظیم شده و به امضاءرسیده است.

امضاء مجری                                                                               امضاء کارفرما