فونت Font

فونت فارسی و انگلیسی مخصوص طراحی وب که توسط سایت کیو جمع آوری شدهاست.

طراحانی که قصد طراحی و ساخت سایت دارن توصیه میکنیم حتما از مجموعه فونت فارسی مخصوص طراحی وب مشاهده و استفاده کنند .

این فونت ها بر اساس قوانین ساخت فونت و گرافیکی ساخته شده و زیبایی و سادگی فونت ها ارزش فونت ها رو چند برابر میکند.